รูปแบบการทำงาน และการทำสัญญา

ASAHouse มีมาตรฐานการทำงานทุกขั้นตอนและการบริการที่ดีเยี่ยม รูปแบบการเซ็นสัญญาจะแบ่งเป็น 2 ฉบับ
1.สัญญาจ้างออกแบบบ้าน
2.สัญญาก่อสร้าง

ขั้นตอนการออกแบบ
เมื่อลูกค้าตกลงวางใจให้ ASA House ออกแบบบ้าน สามารถปรับแบบ ออกแบบจนกว่าจะได้บ้านที่ลูกค้าพึงพอใจ ระยะเวลาในขั้นตอนการออกแบบเริ่มต้นจะอยู่ประมาณ 3 วัน ระยะเวลาที่เหลือขึ้นอยู่กับปรับแบบของลูกค้า
ซึ่งทาง ASA House จะออกแบบบ้าน 3มิติ เเละอัพเดตความคืบหน้าทุกการปรับเปลี่ยนให้ลูกค้า จนกว่าจะสรุปการออกแบบ เพื่อได้บ้านในฝันของคุณ

ขั้นตอนการเขียนแบบ
เมื่อลูกค้าสรุปงานออกแบบ ได้บ้านที่สวยตามต้องการ ทางบริษัทจะดำเนินการเขียนแบบก่อสร้างต่อไป มีสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมไฟฟ้า ครบทุกรายละเอียด เคลียร์ทุก Detail การก่อสร้าง
พร้อมลายเซ็น สถาปนิกเเละวิศวกรเพื่อที่จะนำไปขอใบอนุญาตก่อสร้างเเละยื่นประกอบสัญญากู้ยืมกับธนาคาร

ขั้นตอนการก่อสร้าง
หลังจากตรวจเช็คเเละส่งมอบแบบก่อสร้างให้ลูกค้า ขั้นตอนต่อไปคือ การก่อสร้าง หากลูกค้าเลือกที่จะสร้างกับ
ASA House ฟรีค่าแบบทันที เมื่อเซ็นสัญญาก่อสร้าง รับค่าออกแบบคืนทันที 100% ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการก่อสร้างต่อไป (กำหนดรายละเอียดเเละเเผนงานในภายหลัง