14

ปันสุข สู้ภัย Covid-19

                                                                                                                       ✨ ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ✨
                                                                                 12 มิ.ย 2564 บริษัท ASA House ร่วมกับ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ขอนแก่น
                                                                                                         ส่งกำลังใจให้ชาวบ้านขามเจริญ จ.ขอนเเก่น
                                                                                             ให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19